icon_covid

Vývoj situace spjaté s nákazou covid-19 nemá zásadní dopad na činnosti francouzského farmaceutického sektoru, nicméně v závislosti na regionu může dojít k mírnému zpoždění dodávky.

Kontakt

close_call_us

Zavolejte nám

phone_call_us phones_call_us

Jsme vám k službám

Diazepam (Valium Generický) za dobrou cenu

valium prodej
valium prodej

Název produktu Valium Generický

Dostupnost Není Dostupný

Stručná informace

Název: Valium (Diazepam)
Terapeutická indikace: nespavosti, poruch spánku
Účinná látka: Diazepam
Síla: 5mg, 10mg
Třída drog: Benzodiazepiny
Léková forma: potahovaná tableta

Brzy dostupný

Chcete, abychom vás upozornili, až bude zboží k dispozici? Zadejte svou e-mailovou adresu a my upozorníme vás, až dorazí.
Alternativní Produkty

Valium Generický

Dosage: 10

Název zboží Síla Počet kusů Za pilulku Cena Koupit
Valium Generický 10 30 Kč 135.54 Kč 4066.14
Valium Generický 10 60 Kč 99.45 Kč 5966.88
Valium Generický 10 90 Kč 81.80 Kč 7362.36
Valium Generický 10 120 Kč 70.78 Kč 8493.18
Valium Generický 10 180 Kč 54.67 Kč 9840.54
Valium Generický 10 270 Kč 53.29 Kč 14387.88
Valium Generický 10 360 Kč 50.99 Kč 18357.78
valium prodej

Valium: co to je

Valium je běžně známý a (nad)užívaný lék, který patří do skupiny tzv. benzodiazepinů. Účinná látka léků se nazývá úplně stejně – diazepam – a účinkuje na centrální nervový systém. Benzodiazepiny v mozku zesilují účinek sloučeniny GABA, která má tlumivý efekt na přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. To vysvětluje celkový tlumící účinek těchto léků.

Tento lék se používá k léčbě:

 • Nervové a svalové napětí,
 • Pocity úzkosti a strachu,
 • Potláčí křeče různého původu

Terapeutické indikace

Dospělí

Krátkodobá symptomatická léčba

 • závažných stavů úzkosti.

 • stavů úzkosti souvisejících s psychosomatickým, organickým nebo psychogenním onemocněním či poruchou.

 • svalové spasticity.

Premedikace v rámci předoperační přípravy

Adjuvantní terapie

 • abstinenčních reakcí u alkoholizmu.

 • terapie epilepsie.

Diazepam léky je určen pouze k léčbě závažných stavů, které jsou vysilující nebo způsobují těžké rozrušení pacienta.

Pediatrická populace (děti od 3 let)

 • krátkodobě k ovlivnění napětí a dráždivosti u vybraných případů cerebrální spasticity doprovázející dětskou mozkovou obrnu a febrilní křeče. Doba podávání přípravku má být co nejkratší

 • jako adjuvantní terapie ke zvládnutí svalových spasmů u tetanu.

 • premedikace v rámci předoperační přípravy.

Dávkování a způsob podání

Obecná doporučení pro dávkování

Léčba má být zahájena nejnižší doporučenou dávkou. Na začátku léčby má být pacient pravidelně sledován, v případě potřeby má být upravena dávka nebo četnost dávek, aby nedošlo ke kumulaci léčiva a předávkování.

Léčba má být co nejkratší. Přípravek je určen k léčbě přechodných stavů, kdy je předem zřejmé, že nebude nutné aplikaci poskytovat déle než 4 – 5 týdnů. Stav pacienta má být pravidelně hodnocen a na základě toho rozhodnuto, zda je třeba i nadále pokračovat v léčbě, zvlášť pokud je pacient bez příznaků.

Dospělí

Běžně se podává denní dávka v rozmezí 5 – 15 mg podle povahy a závažnosti onemocnění. Vhodné je zahájit léčení tabletou 5 mg na noc a je-li to nutné, doplnit ji dalšími dávkami ráno a v poledne. Podle potřeby lze denní dávku zvýšit až na 30 mg, není-li ospalost na překážku. Hospitalizovaným pacientům lze podle potřeby krátkodobě aplikovat i dávky vyšší (50 mg denně). Valium Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Kontraindikace

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

 • Syndrom spánkové apnoe.

 • Těžká respirační nedostatečnost.

 • Myasthenia gravis.

 • Glaukom s uzavřeným úhlem.

 • Intoxikace alkoholem.

 • Současná léčba barbituráty nebo jinými látkami tlumivě působícími na CNS.

 • Těžká porucha funkce jater nebo ledvin.

 • První trimestr těhotenství a kojení.

Interakce

Diazepam a Alkohol

Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. Současné požití alkoholu může zesilovat tlumivý účinek diazepamu.

Látky tlumící CNS

Je třeba vzít v úvahu, že při současném použití antipsychotik (neuroleptik), hypnotik, anxiolytik/sedativ, antidepresiv, opioidních analgetik, antiepileptik, anestetik a antihistaminik se sedativním účinkem může dojít k zesílení centrálně tlumivého účinku.

U opioidních analgetik může také dojít k zesílení euforie a tím ke zvýšení psychické závislosti.

Interakce s jaterními enzymy

Látky inhibující některé jaterní enzymy mohou zvyšovat účinek diazepamu.

Další léky

Diazepam zvyšuje účinnost a toxicitu fenytoinu, tubokurarinu a galaminu, snižuje účinnost suxamethonia. Účinnost přípravku snižují psychostimulancia a fenobarbital. Současně podaná antacida a anticholinergika (antiparkinsonika) mohou snížit vstřebávání diazepamu po p.o. užití. Nevhodné je současné podávání tricyklických antidepresiv (nesnášenlivost).

Diazepam - Nežádoucí účinky

Únava, ospalost a svalová slabost jsou nejčastější nežádoucí účinky (obecně souvisí s dávkováním), které se převážně vyskytují na začátku léčby a s pokračujícím podáváním obvykle vymizí.

V souvislosti s podáváním benzodiazepinů jsou popsány paradoxní reakce jako neklid, agitovanost, podrážděnost, agresivita, bludy, záchvaty zuřivosti, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování a jiné poruchy chování.

Chronické užívání (i při terapeutických dávkách) může vést k rozvoji fyzické závislosti: přerušení léčby může mít za následek vznik abstinenčních příznaků nebo rebound fenoménu. Bylo také hlášeno zneužívání benzodiazepinů

Ataxie, dysartrie, nezřetelná řeč, bolesti hlavy, třes, závrať. Při terapeutických dávkách se může objevit anterográdní amnézie, riziko této reakce se při vyšších dávkách zvyšuje. Amnestické účinky mohou být spojeny s nepřiměřeným chování.

Valium cena

100-2mg tablet 9460,00 CZK

500-5mg tablet 14560,00 CZK

Ohlasy našich zákazníků

Valium je pro mě jako spasitel

Valium beru už asi 6 měsíců a každý den děkuji Bohu. Dostal jsem mnoho různých léků na pomoc s bolestí, úzkostí a velmi špatnými nočními můrami. Tento lék pomohl se všemi těmito a několika vedlejšími účinky. Doufám, že vám to bylo užitečné. Vím, že to bylo pro mě.

Emil

15 07 2022

Vše je v pořádku

Tohle je nejlepší lék proti úzkosti, jaký existuje. Nezpůsobí vám větší úzkost, pokud si další dávku neužijete kvůli delší přestávcepřes den. Například Xanax a Ativan mají krátký účinek,takže se za pár hodin cítíte hrozně. Držte se starého dobrého Diazepamu na úzkost. Odporučuju.

Robert

27 02 2022

dobrý lék

Na úzkost používám Valium, velmi nízkou dávku půl pilulky, jen když je potřeba. 15 tablet Valium mi vydrží v průměru 3 měsíce, protože je beru pouze při záchvatech paniky. nejsem závislý. Když je Valium používáno správně, vaše úroveň tolerance zůstává stejná a nemáte žádné vedlejší účinky.

Pavel

14 12 2021

Na naší webové stránce používáme soubory cookies, abychom zpříjemnili váš uživatelský zážitek Ochrana osobních údajů